Реализирани проекти

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ЙОРДАНОВ, ВЪЛКОВ И ПАРТНЬОРИ ООД, продължител на дейността на ЛЕКС КОНСУЛТИНГ, има своето основание да претендира за една от водещите правни фирми, на базата на своя дългогодишен и разнообразен опит, натрупан в процеса на реализация на редица сделки и проекти в различни икономически сфери.
В процеса на приватизация ЛЕКС КОНСУЛТИНГ и/или неговите съдружници, самостоятелно или от името на дружеството, са участвали като консултанти в осъществяване на множество проекти, по - важните от които:
- изготвяне на над тридесет правни анализа на различни търговски дружества;
- образуване и регистрация на голям брой дружества за участие в приватизацията на държавни и общински предприятия, както и защита на техните интереси при водене на преговори и сключване на приватизационни договори с приватизиращия държавен орган;
- изготвяне на документация и оферти, участие в преговори и/или консултантски услуги по повод приватизацията на предприятия от различни отрасли:

"ЕЛАЦИТЕ МЕД" ЕАД - Софийска област,
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" ЕАД - Панагюрище,
"МОНОЛИТ" ЕАД - Монтана,
"ТУНДЖА" ЕАД - Ямбол,
"ОСМИ МАРТ" ЕАД - София,
"МРАМОР - ГРАНИТ" ЕАД - София,
"БАЛКАНСКАЛ" - Ябланица,
"МОДУС" ЕАД - Хасково,
"УНИВЕРСАЛ" ЕООД - гр.Любимец,
"МРАМОР - БЕРКСТОН" ЕАД - Берковица,
Печатница "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" - София,
"ФЕНИКС-РЕСУРС" ЕООД - гр.Дупница,
"ФЕНИКС-РЕСУРС" ЕООД - гр. Благоевград,
"БУЛГАРГЕОМИН" ЕАД - София,
"ХЕМУС М" ЕАД - Мездра,
ВЕЦ "Черни Осъм"
“ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СОФИЯ” ЕООД,
“ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ГОДЕЧ” ЕООД
“ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ЛОМ” ЕООД
“ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – БЕРКОВИЦА” ЕООД
“БЕКАСТРОЙ” ЕАД
“ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЕАД
“СКГТ ТРАНСРЕМОНТСТРОЙ” ЕАД
и други. 
 
Извън рамките на приватизационните процедури, сме оказвали правна помощ при осъществяване на редица сделки за преструктуриране на големи предприятия със значителни по стойност активи в различни сфери. Най-съществените от тях са:

• Изкупуването на активите на "Комбинат за обработка на цветни метали" АД от гръцкото индустриално предприятие "HALCOR" през 2000 година, което бе обявено за сделка на 2000 година;
• Правно обслужване на процеса на финансиране на хотелски и апартаментен комплекс Еуфория в Боровец в размер на 7 500 000 евро;
• Преструктурирането и изкупуването на "Стомана" АД - Перник през 2001 година в рамките на открито производство по несъстоятелност на дружеството, което бе обявено за сделка на 2001г.
• Участвали сме като консултанти при изготвяне на проект за преструктуриране на "Столична компания за градски транспорт" - София;
• Успешна емисия облигации на стойност 8 000 000 Евро от “Флорина България” АД;
• Успешна емисия облигации на стойност 7 000 000 Евро от “България Платиниум Груп” АД;
• Закупуване на значителни по стойност недвижими имоти в София, Черноморието и планинските курорти, в т.ч. офис сгради, хотели и терени;

Кантората беше ангажирана като консултант в процеса на изготвяне и финансиране на проекти на наши клиенти от страна на Световната банка (IFC) и Национална банка на Гърция. В резултат на успешното приключване на проектите бяха инвестирани над 200 милиона Евро;

ЛЕКС КОНСУЛТИНГ беше ангажирано с цялостната организация и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка за изпълнение на финансиран от държавата проект за рекултивация на хвостохранилище на стойност 4 милиона Евро. Предоставяли сме консултации и сме оказвали правна помощ при участие на наши клиенти в множество други процедури за възлагане на обществени поръчки.

Освен посочените конкретни проекти, ЛЕКС КОНСУЛТИНГ е участвало при успешното решаване на множество други съществени проблеми на своите клиенти, неминуемо възникващи в процеса на тяхната работа.