Карина СПАСОВА

2016г. – присъединява се към екипа на „Лекс Консултинг”

Чужди езици: английски
Е-mail: office@lex-bg.com