Любомир А. ВЪЛКОВ

Роден на 27.02.1969 г. в гр.Харманли

Образование
1988-1992г. - Софийски университет "СВ. Климент Охридски" Юридически факултет образователно-квалификационна степен - Магистър по право
1987г. - Завършва средното си образование в гимназия в гр. Харманли

Професионален опит
1993г. - Приет за адвокат в Софийска адвокатска колегия
Учредител на ЛЕКС КОНСУЛТИНГ
2000-2003г. - Успешно издържани квалификационни курсове по Търговско право и Данъчно право
1992-1993г. - Съдебен кандидат към Софийски градски съд.Стажант-адвокат

Практикува
Търговско право, Преобразуване, приватизация и преструктуриране на предприятия; Защита на конкуренцията; Интелектуална собственост; Данъчно право; Административно прав; Обществени поръчки; Облигационно право; Вещно право; Процесуално представителство;

Чужди езици
Английски и руски език

e-mail: lvulkov@lex-bg.com