Йордан Б. ЙОРДАНОВ

Роден на 17.09.1968 г. в гр. София

Образование
1988-1992г. - Софийски университет "СВ. Климент Охридски" Юридически факултет, Магистър по право
1986г. - Завършва средното си образование в гимназия в гр. София  

Професионален опит
1993г. - Приет за адвокат в Софийска адвокатска колегия
Учредител на ЛЕКС КОНСУЛТИНГ
2000-2003г. - Успешно издържани квалификационни курсове по Търговско право и Несъстоятелност
1998г. - Лектор по търговско право в частно банково училище
1992-1993г. - Съдебен кандидат към Софийски градски съд Стажант-адвокат
от 2003г. - Член на правния комитет към БИБА  

Практикува
Търговско право, Несъстоятелност, Преобразуване, приватизация и преструктуриране на предприятия; Финанси и кредитиране; Административно право; Защита на конкуренцията; Екология; Гражданско право; Процесуално представителство;  

Чужди езици
Английски и руски език  

e-mail: jjordanov@lex-bg.com