Деян САВОВ

Роден на 09.09.1975 г.

Образование
1994-1999г. - Софийски университет "Климент Охридски" Юридически факултет, Магистър по право Специалности: (1) Правораздаване и (2) Международно право и международни отношения
1989-1994г. - Английска езикова гимназия - гр. Русе

Професионален опит
2003г. - Присъединява се към екипа на Лекс Консултинг
2003г. - Юрисконсулт в "Интрама Зюдпак" ООД - швейцарско-немско дружество със стабилни позиции на българския пазар
2001-2003г. - Правен експерт в Агенция за приватизация Работи върху множество значими приватизационни проекти, сред които: "Булгартабак Холдинг" АД, "Св. Св. Константин и Елена" АД, ИПК "Родина" АД, "Камет" ЕАД, "Елисейна" ЕАД, "Булгарконтрола" ООД, редица енергийни обекти; Занимава се с публичното предлагане на акции на Българската фондова борса
2000-2001г. - Съдебен кандидат към Софийски градски съд

Практикува
Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Трудово и осигурително право, Транспортно право, Административно право.

Чужди езици: Английски и руски език

e-mail: dsavov@lex-bg.com