Владимир ВЛАДОВ

 
Образование
1991г. - 1997г. ТМЕТ - специалност "Електрообзавеждане на промишлени предприятия" със засилено преподаване на немски език.
1997г. - 2002г. Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност право. Образователно-квалификационна степен "Магистър", специалност "Правораздаване".

Професионален опит
1999г. - до сега работи за ЛЕКС КОНСУЛТИНГ
2000г. - 2001г. - Съдебен кандидат към Софийски градски съд
Юридическа правоспособност от 2003 г.
От 2003г. практикуващ адвокат, член на САК.

Практикува
Гражданско, търговско, облигационно и вещно право, гражданско съдопроизводство, изпълнителен процес и търговска несъстоятелност, регистърни производства.

Чужди езици: Английски

e-mail: vvladov@lex-bg.com