Аделина АНГЕЛОВА

Родена на 04.01.1986 г. в гр. София

Образование
2010 - 2012 г. - Юридически Факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" – специалност право на Европейски Съюз. Образователно - квалификационна степен "магистър".
2004 – 2010 г. – Юридически Факултет на Университет за национално и световно стопанство – специалност право, редовно обучение. Образователно - квалификационна степен "магистър".
1999 - 2004 г. – Национална Финансова - Стопанска Гимназия

Професионален опит
2012 - до настоящия момент част от екипа на „Лекс Консултинг”
2007 – 2012г. – юрисконсулт в „ШОНХЕРР БЪЛГАРИЯ ЕООД”
2006 – 2007 г. – стажант- юрист в „ЦАПК Прогрес”

Чужди езици: Английски език и Немски език.
Е-mail: aangelova@lex-bg.com